Spedycja - czym jest, jakie są rodzaje, czym się różni od transportu:

Spedycja - rys historyczny

Z historią spedycji wiążą się głównie dwa pojęcia ustalone w XIII a rozwinięte w XV wieku. Prawo składu oraz przymus drogowy narodziły się wraz z rozwojem szeroko rozwiniętego handlu. Nakładały one na kupców pewne obowiązki, dawały też możliwości niwelowania strat wynikających z postojów.

Przymus drogowy wymuszał na kupcach wybierania ściśle określonej trasy, gdyż nakładał na nich obowiązek zatrzymywania się konkretnych miastach i w tychże miastach bezwzględnego wystawiania na sprzedaż wszystkich swoich towarów.

Skontaktuj sie bezpośrednio z działem specjalizującym się w transporcie drogowym

Transport i spedycja drogowa:

Miasta te posiadały również prawo składu, co dawało władzom miejskim możliwość kontroli handlu oraz wiązało się z pobieraniem opłat za użytkowanie trasy. W związku z powyższymi prawami powstał tak zwany nabywca pozorny ( co można uznać za pierwotną formę spedytora). Pozorny nabywca niejako przejmował odpowiedzialność za transport towaru (pisał odpowiednie oświadczenie, wybierał trasę i wskazywał miejsce dostarczenia) – jednak nie stawał się właścicielem towaru.

Definicja i charakter prawny spedycji

Charakter prawny dotyczący spedycji został zdefiniowany w art. 794 kodeksu cywilnego. Spedycja najogólniej mówiąc zajmuje się organizacją transportu. W ramach świadczenie tej usługi wybiera się odpowiedni środek transportu, spełniający wszystkie wymogi zarówno dotyczące bezpieczeństwa przewozu towaru jak i warunki prawne i techniczne. Spedycja właściwa zajmuje się również obsługą dokumentów, monitorowaniem trasy, ubezpieczeniem oraz odbiorem przesyłki i przekazaniem jej do wskazanego odbiorcy. 

Spedytor jest to osoba prawna lub przedsiębiorca, która zaopatrza firmę we wszystkie wyżej wymienione usługi.  Wykonując usługę spedytor może występować we własnym imieniu (zastępca pośredni) lub nadzorować czynności działając w imieniu zleceniodawcy ( zastępca bezpośredni). Spedytor musi być przedsiębiorcą, natomiast korzystającym z usług może być każdy, kto ma zdolność prawną. 

Zawarcie umowy spedycyjnej nie jest określone żadnymi specjalnymi warunkami, natomiast wykonanie zlecenia wiąże się z jej wypełnieniem  i obowiązkiem zapłaty za usługę

Podział spedycji:

Wyróżnia się spedycję międzynarodową oraz krajową ze względu na terytorium obsługi lub spedycję płatną jako wykonaną usługę lub nieodpłatną, kiedy spedycja jest częścią składową szerzej zamówionej usługi gospodarczej.

Poza tym istnieje podział na spedycję gałęziową – obsługiwaną od momentu nadania do odbioru przesyłki przez jeden środek transportu (np. samochodowa, kolejowa, morska czy lotnicza) oraz intermodalną. Spedycja intermodalna polega na kompleksowej usłudze organizacji przesyłki przewożonej przez więcej niż jeden środek transportu ( kiedy np. mówimy o przesyłce przewożonej częściowo statkiem, częściowo samolotem).

Klasyfikacja spedycji (w punktach, z ewentualnym krótkim opisem);

Spedycję można klasyfikować według różnie przyjętych kryteriów

  1. ze względu na rodzaj środka transportu (samochodowa, morska, lotnicza,kolejowa)
  2. ilość środków transportu (gałęziowa lub intermodalna)
  3. teren, na którym wykonywana jest usługa (miejska, portowa, dworcowa, graniczna)
  4. rodzaj przewożonych towarów (drobnicowa, masowa)
  5. zakres obszaru wykonywania usługi spedycyjnej ( krajowa, międzynarodowa)
  6. zakres świadczenia usługi 
  • spedycja publiczna – wykonywana przez firmę, na zlecenie klienta, od którego pobierana jest opłata za tę usługę
  • spedycja własna – realizowana jest we własnym zakresie, nie wynajmując przy tym dodatkowego przedsiębiorstwa

Zakres czynności spedycyjnych:

Zakres czynności spedycyjnych może być bardzo podstawowy lub kompleksowy w zależności od zamówionej usługi. Do głównych zadań należących do spedytora należą tak zwane czynności związane z przemieszczaniem przesyłki. Chodzi tutaj głównie o załadunek (ewentualny przeładunek), dowóz do kolejnego środka transportu, wyładowanie przesyłki i ostatecznie dostarczenie do wskazanego przez klienta adresata. 

Do szeregu dodatkowych czynności wykonywanych przez spedytora należy obsługa dokumentacji oraz śledzenie drogi przesyłki. W ramach świadczenia usługi może być świadczone podpisanie umowy transportowej, wykupienie ubezpieczenie, tłumaczenie dokumentacji przewozowej, dopilnowanie opłaty celnej, wybór optymalnego środka transportu oraz ogólne wsparcia klienta wraz z poradami prawnymi. W ramach czynności dodatkowych może być nawet uwzględniona  sprzedaż przesyłki oraz podjęcie odpowiedniej opłaty za nią.

Czym jest transport?

Transport najogólniej mówiąc jest to przewożenie towaru z miejsca nadania do miejsca doręczenia. Trzy główne rodzaje transportu, jakie należy wyróżnić, to lądowy, morski oraz lotniczy. W ramach tych trzech rodzajów wyróżnia się podział ze względu, na wybrane kryterium. Najczęściej jest to rodzaj przewożonego towaru, do którego odpowiednio należy dobrać środek transportu. Inaczej przewozi się wielkie towary o niestandardowych gabarytach, inaczej drobnice, inaczej zabezpieczone muszą być towary w formie ciekłej lub gazowej. Środek transportu wybiera się również ze względu na trwałość danego towaru – te szybko psujące się, transportuje się częściej szybszym samolotem, a te które mają długi termin przydatności zwykle przewozi się np. tańszym transportem ciężarowym. 

Ze względu na rodzaj obsługiwanego terytorium wyróżnia się transport krajowy, wewnątrzwspólnotowy lub międzynarodowy.

Mając do przewiezienie dużą ilość towaru na większą odległość warto skorzystać z usług spedycyjnych wiążących się obsługą przesyłki oraz doradztwem dotyczącym związanej z nią dokumentacją.

Jak kształtują się ceny w spedycji?

Ceny za usługę spedycyjną będą różnić się w zależności od tego, jak kompleksową usługę wybierzemy. Możemy poprzestać na podstawowych zadaniach spedytora i skorzystać jedynie z organizacji samego transportu Możemy też zdecydować się na usługę, która obejmuje w zasadzie wszystkie czynności związane z transportem, włączając w to monitorowanie przesyłki i obsługę prawną.

Również znaczenie ma odległość, rodzaj przewożonego towaru, a co za tym idzie środek transportu. Im dalsza jest trasa, lub kiedy droga przesyłki przebiega przez wiele granic  (czy strefę opłat celnych),  tym wyższa może być cena usługi. 

Cena usługi spedycyjnej może również być zależna od relacji między danymi przedsiębiorstwami. Dla wieloletnich klientów jednej firmy lub dla wyjątkowych partii towarów spedytorzy mogą udzielać rabatów lub stałych zniżek

Czym się różni spedycja od transportu?

W stosunku do transportu, spedycja jest zdecydowanie szerszym pojęciem. Transport określa przewóz towarów z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, natomiast spedycja wiąże się z całą logistyką związaną z tą czynnością. Oprócz nadania przesyłki trzeba wybrać odpowiedni środek przewozu zarówno ze względu na parametry techniczne, jak i na najbardziej optymalną cenę. Dodatkowo trzeba taki transport zabezpieczyć od strony prawnej, opracować dokumenty, umowy dotyczące przewozu oraz zadbać o to, żeby przesyłka dotarła w nienaruszonym stanie i w odpowiednim czasie. Spedycja jest to usługa, która gwarantuje klientowi zadbanie o wszystkie sprawy techniczne oraz związane z logistyką. Jest to szereg czynności obsługujących sam transport i dających poczucie bezpieczeństwa nadawcy. Spedytorzy są to osoby z doświadczeniem, które powinny mieć na uwadze o jakie czynności i w jakiej kolejności należy zadbać.

LAD Transport - dokąd jeździmy?

Firma LAD Transport realizuje przeowzy na terenie całego świata. Realizujemy transporty krajowe, transport międzynarodowy. Korzystamy przy tym z różnych środków transportowych, między innymi kolej, lotnictwo, transport morski, transport ciężarowy i busami 3,5 t.
mapa transport

Trasporto su misura per le tue aspettative!

Se stai cercando un'azienda di trasporti affidabile che si distingua per professionalità, sei nel posto giusto! I nostri autisti hanno molti anni di esperienza, qualifiche necessarie e capacità che favoriscono l'esecuzione degli ordini.

Disponiamo di una flotta adatta al trasporto di vari tipi di merci, oltre che di merci ADR. Tutto questo significa che garantiamo la piena sicurezza del trasporto.

Trasporti e spedizioni stradali:

Trasporti marittimi, ferroviari e aerei e marittimi:

Transport i spedycja ekspresowa do 3,5t :

Trasporto e spedizioni ADR, cisterne: