Transport morski

Poprzez transport morski określić można ogólnie wszystkie usługi przewozu dużych ilości towarów różnego rodzaju statkami odpowiednio do tego przygotowanymi. Statki mogą służyć do przewozu drobnicy, gazów, pojazdów lub towaru zapakowanego w kontenery. Główną zaletą transportu morskiego jest konkurencyjna cena. Za największą wadę uznaje się duże uzależnienie od pogody, które może znacznie wydłużyć czas transportu. Do infrastruktury transportu morskiego należą przede wszystkim porty morskie wraz z całym wyposażeniem i torami wodnymi. Transport morski jest jedną z najpopularniejszych metod przewozu towarów, która pozwala jednorazowo na transport bardzo wielu ładunków.

Rodzaje transportu morskiego

Transport morski możemy podzielić na wiele różnych kategorii, w zależności od tego, na której z jego cech będziemy chcieli się skupić.

Najbardziej podstawowy podział rozróżnia transport krajowy, który odbywa się w rejonie jednego państwa, transport międzynarodowy obejmujący rejon wielu państw oraz transport przybrzeżny, który obsługiwany jest głównie przez niewielkie statki o małym zanurzeniu.

Kolejnym kryterium, według którego możemy rozróżnić rodzaje transportu morskiego jest typ statku uwzględniający jego konstrukcje oraz rodzaj przewożonego ładunku.

Skontaktuj sie bezpośrednio z działem specjalizującym się w transporcie drogowym

Transport i spedycja drogowa:

Według powyższego wyróżnić możemy kontenerowce– jedne z najbardziej popularnych typów statków, mogące przewozić różnorakie towary załadowane w kontenerach. Oprócz tego wyróżniamy gazowce, zbiornikowce przewożące towary płynne,  masowce służące do przewozu ładunków nieopakowanych, oraz drobnicowce przeznaczone do transportu towarów liczonych na sztuki. Dodatkowo wyodrębnione są statki typu ro-ro, którymi przewozi się różnego rodzaju samochody lub wagony.

Statki pływające na ściśle określonych, stałych trasach, kursujące według zorganizowanego rozkładu należą do rodzaju transportu liniowego. Oprócz tego wyróżnić można transport trampowy – bardziej dynamiczny obsługujący rejsy dodatkowe wynikające z bieżącego zapotrzebowania na dany towar, transport wahadłowy  – odbywający się między dwoma portami oraz kabotażowy dotyczący rejsów na terenie jednego państwa.

Dodatkowo wyróżnia się  transport morsko-lotniczy – polegający na przewozie ładunków częściowo odpowiedni rodzajem statku częściowo samolotem

Zalety frachtu morskiego

O zaletach transportu morskiego można by dużo mówić. Przede wszystkim główną korzyścią jest cena. W porównaniu do innych rodzajów transportu koszt przewozu morskiego jest niewysoki. Dodatkowo daje możliwości przewozu najróżniejszych towarów: od gazów, drobnego towaru bez opakowania, towaru sypkiego przez płyny, substancje chemiczne aż do towarów wielkogabarytowych, niewymiarowych, które ciężko przetransportować w inny sposób.

Obecnie transport morski swoim zasięgiem obejmuje cały świat, więc przewożenie towarów na bardzo duże odległości nie stanowi problemu. Porty są ze sobą perfekcyjnie skomunikowane, obsługiwane przez wysoko wykwalifikowaną załogę. Dodatkowo jest to mało kolizyjny środek transportu. Towary są doskonale zabezpieczone, a odpowiedni rodzaj statku daje duże prawdopodobieństwo, że dotrą na miejsce bez uszkodzeń.

Zezwolenie wydawane dla przedsiębiorców, których siedziba działalności mieści się w kracju członkowskim CEMT. Zezwolenie pozwala na wykonywanie usług transportu międzynarodowego (nie zawiera się na tym zgoda na wykonywanie kabotażu). Do otrzymania tego zezwolenia potrzebne są odpowiednie ceryfikaty dla pojazdu. Chodzi o normy emisji spali EURO 4, EURO 5 i EURO 6.

Wady transportu morskiego

Główną wadą przewozu towarów drogą morską jest czas realizacji zlecenia. Już na samym wstępie jest często wydłużony w stosunku do innych środków transportu. Dodatkowo statki ciągle są  w dużym stopniu uzależnione od pogody, dlatego niekorzystne warunki atmosferyczne mogą wpłynąć na wydłużenie dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia. Inne rodzaju transportu mogą okazać się pod tym względem bardziej korzystne. Przy obecnych rygorach dotyczących ochrony środowiska, duże znaczenie ma zanieczyszczenie mórz i oceanów. Dlatego zdarzyć się może, że wybierając ten rodzaj transportu będziemy musieli zderzyć się z procedurami o charakterze ekologicznym. Oprócz tego towar dostarczony jest jedynie do portu, trzeba zadbać w dalszej kolejności o jego dodatkowy przewóz do miejsca docelowego.

Charakterystyka transportu morskiego

Dzięki transportowi morskiemu można przewozić różnego rodzaju towary na bardzo dalekie odległości. Zaletą tego rodzaju transportu jest przede wszystkim konkurencyjna cena oraz bardzo duże zróżnicowanie statków, które umożliwiają przewóz towarów o różnym stanie skupienia oraz o niestandardowych gabarytach. Choć obecnie czas trwania transportu znacznie się skrócił nadal jest stosunkowo długi w porównaniu do innych rodzajów transportu oraz dość mocno uzależniony od warunków pogodowych.

Usługi, które możemy zamówić na rynku są również mocno zróżnicowane. Od podstawowego przewozu towaru z portu do portu po kompleksową obsługę zamówienia zawierającą między innymi załadunek i rozładunek towaru, obsługę prawną, przeprowadzenie formalności związanych z odprawą celną oraz dowóz towaru innym środkiem transportu do miejsca docelowego. W zakres usług dodatkowo opłacanych zaliczyć można również doradztwo związane z logistyką, spedycją czy ubezpieczeniami Cargo.

Infrastruktura Polska i porty zagraniczne.

W Polsce status portu morskiego ustanawiany jest na podstawie rozporządzenia wydanego przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do odpowiednia funkcjonowania portu morskiego niezbędne jest zapewnienie głębokości pozwalającej na odpowiednie zanurzenie statku, ochrony przed czynnikami atmosferycznymi (takimi jak wiatr czy falowania), dostępności magazynów oraz infrastruktury umożliwiającej dalszy przewóz towarów. Ważnym elementem są również dogodne warunki nawigacyjne. Porty wraz ze wszystkimi obiektami należącymi do nich stanowią infrastrukturę punktową, natomiast do tak zwanej infrastruktury liniowej zaliczamy tory wodne, którymi statki dopływają i odpływają z portów.

W Polsce do portów o najważniejszym znaczeniu gospodarczym zalicza się Szczecin-Świnoujście, Gdańsk i Gdynię. Innymi ważnymi portami są między innymi Darłowo, Łeba czy Puck.

Do najważniejszych portów europejskich pod kątem ilości przeładowanego towaru zalicza się Rotterdam, Antwerpie, Noworosyjsk i Hamburg.

Podział środków służących realizacji transportu morskiego

Istotną rzeczą, na którą powinien  zdecydować się nadawca towaru, to wybór spedytora. Spedytor po otrzymaniu podstawowych danych na temat ładunku zajmuje się organizacją transportu do miejsca docelowego. Do jego głównych obowiązków należy również negocjacja stawek ustalenie terminy, uzgodnienie proces załadunku i rozładunku, oraz zadbanie o podstawowe dokumenty prawne. Spedytor powinien również nadzorować każdy etap i czuwać nad transportem, informując na bieżąco o postępach.

Transport morski w Polsce

W Polsce ciągle prowadzonych jest wiele inwestycji usprawniających działania portów. Do największych a tym strategicznych portów zalicza się :

Port Gdynia:

Położony nad Zatoką Gdańską na Martwej Wiśle. Jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie. Obsługuje największy terminal kontenerowy w Polsce, a w porcie wewnętrznym znajdują się również bazy przeładunków samochodów oraz cytrusów. Pozostałe nabrzeża ze względu na uniwersalną infrastrukturę umożliwiają przeładunek drobnicy oraz towarów masowychP

Port Gdańsk:

Położony na Pobrzeżu Kaszubskim nad Zatoką Gdańską. Jest portem uniwersalnym, wyspecjalizowanym w obsłudze ładunków drobnicowych. Charakteryzuje się bardzo dobrym położenie umożliwiającym swobodną nawigację, jest portem niezamarzającym i łatwo dostępnym.

Port Świnoujście i Port Szczecin:

Jest to jeden z największych w naszym obszarze geograficznym  zespołów portowych. Jednym z jego wiodących elementów to największy w kraju terminal do obsługi suchych ładunków masowych (przede wszystkim węgla)

Polski transport morski ma obecnie duży potencjał rozwojowy, o czym mogą świadczyć najnowsze dane. Planowane są inwestycje zwiększające konkurencyjność oraz możliwy jest awans portu Gdańsk w rankingu Portów Bałtyckich. Dzięki transportowi morskiemu równolegle mogą rozwijać się również inne dzienny polskiej gospodarki.

Trasporto su misura per le tue aspettative!

Se stai cercando un'azienda di trasporti affidabile che si distingua per professionalità, sei nel posto giusto! I nostri autisti hanno molti anni di esperienza, qualifiche necessarie e capacità che favoriscono l'esecuzione degli ordini.

Disponiamo di una flotta adatta al trasporto di vari tipi di merci, oltre che di merci ADR. Tutto questo significa che garantiamo la piena sicurezza del trasporto.

Trasporti e spedizioni stradali:

Trasporti marittimi, ferroviari e aerei e marittimi:

Transport i spedycja ekspresowa do 3,5t :

Trasporto e spedizioni ADR, cisterne: