Transport cysternami:

Transport ADR realizowany jest między innymi za pomocą cystern. Jest to najbardziej rozpoznawalny środek transportu ADR. Firma transportowa LAD Transport realizuje usługi logistyczne i transportowe w ramach kraju i poza jego granicami. Jeżeli chodzi o transport materiałów niebezpiecznych specjalizuje się w transporcie cysternami, w szczególności transporcie ładunków chemicznych, w tym również chemii płynnej i przewozie paliw.

Szybka wycena

Transport cysternami - przykładowe produkty w transporcie:

Więcej szczegółów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych znajdą Państwo na podstronie
Transport ADR, na której rozpisana została klasyfikacja z podziałem na grupy produktów niebezpiecznych, które zostały ujęte w Umowa europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a także wszelkie najważniejsze informacje dotyczące norm jakie należy spełnić aby taki transport można było realizować.

Skontaktuj sie bezpośrednio z działem specjalizującym się w transporcie drogowym

Transport i spedycja ADR, cysterny:

Transport cysternami, to nie jest tylko i wyłącznie transport materiałów niebezpiecznych. Bo choć transport cysternami kojarzy nam się głównie z przewozem różnego rodzaju paliw płynnych lub ładunków chemicznych niebezpiecznych, to cysterny transportują również inne towary. Poniżej rozpisano najważniejsze produkty, te niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne aby pokazać jak duże możliwości transportowe dają cysterny.

Produkty spożywcze:

 • oleje roślinne;
 • piwo;
 • wino;
 • syropy glukozowe, fruktozowe lub glukozowo-fruktozowe;
 • soki;
 • mleko i produkty mleczne;
 • miody;

Produkty naftowe:

 • paliwo (benzyna, olej napędowy)
 • olej naftowy
 • rozpuszczalniki

Produkty chemiczne w różnych stanach skupienia (ciecz i gaz):

 • rozpuszczalniki
 • kleje
 • lateks
 • dyspersje poliole (np. poliakryl) składniki układu poliuretanowego;
 • produkty trujące takie jak fenol, perchloroetylen;
 • kwasy
 • alkalia
 • mydło w płynie
 • żywice
 • parafina
 • LPG
 • chlor
 • fosfor biały, żółty

Przedstawione powyżej produkty przedstawione zostały w kolejności losowej, bo znajdziemy w wypunktowanych przykładach produkty niebezpieczne, produkty inne niż niebezpieczne. Są produkty przeznaczone dla produkcji w przemyśle spożywczym, są też półprodukty lub gotowe do rozlewu (piwo, wino), produkty chemiczne.

Wszystkie te produkty pochodzą z różnych gałęzi przemysłu, natomiast łączy je jedno – wymagają one specjalnych warunków transportu. Przykładowo związane z temperaturą lub wymagające aseptycznych warunków transportu. W przypadku branży kosmetycznej i perfumeryjnej bardzo istotne jest to, aby transport odbywał się z zachowaniem odpowiedniej temperatury i szczelności, ponieważ wszelkie kosmetyki mogą przy nieodpowiednim transporcie stracić swoje właściwości, a nawet mogą stać się niebezpieczne dla zdrowia i urody (np. utlenianie się produktów). W przypadku ładunków chemicznych występuje również podział na ładunki podlegające umowie ADR – produkty niebezpieczne, oraz produkty inne niż niebezpieczne.

Skorzystaj z formularza szybkiej wyceny lub przejdź do kontaktu i skontaktuj się z naszymi specjalistami

Transport cysternami – czym transportujemy:

➔ cystern 1-komorowych, 2-komorowych, 5-komorowych;

➔ cystern z kompresorem o różnych ładownościach;

➔ 12 do 45 tysięcy litrów w zależności od zapotrzebowania i przewożonej substancji;

transport cysternami paliwa
transport cysterną chemiczną

Transport cysternami chemicznymi:

Przewóz cysternami substancji chemicznych wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Część substancji, które są transportowane przez cysterny w stanie ciekłym czy gazowym to takie, które mogą zagrażać środowisku, zdrowiu i życiu ludzi. W takim transporcie istotny jest również czas w jakim zrealizowany zostanie przewóz towarów, jakość taboru i znajomość przepisów z zakresu ruchu drogowego przepisy o transporcie drogowym.

LAD Transport dba o bezpieczeństwo i zatrudnia doświadczonych kierowców zarówno w zakresie ADR jak i transportu chemii niepodlegającej tej umowie. Ciągniki siodłowe z których korzystamy są zgodne z normami EURO 5 i 6, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na środowisko . Wszystkie transporty są realizowane zgodnie ze sztuką, z pełną dokumentacją przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty, dzięki czemu można mieć pewność, że transport dotrze na miejsce bez żadnych uszkodzeń. Cysterny dostosowane są do przewozu towarów niebezpiecznych według właściwości fizycznych i chemicznych tych substancji. Dla przykładu wymagające odpowiedniej stałej temperatury, zabezpieczenia przed uszkodzeniami wynikającymi z właściwości chemicznych substancji.
W przypadku transportu substancji ADR posiadamy kierowców wykwalifikowanych, którzy swoją wiedzę oraz umiejętności mają potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Transport paliw cysternami:

Transport paliw cysternami podlega przepisom ADR. W związku z tym będzie on odbywał się w ramach przewozu materiałów niebezpiecznych. Są to łatwo palne substancje z różną temperaturą zapłonu. Do takich produktów zaliczyć można ropę naftową, naftę, oleje opałowe, benzynę, gaz ziemny. Substancje te poza swoją oczywistą łatwopalnością mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko.
Paliwa tak jak inne niebezpieczne towary podlegają szczególnym restrykcjom jeżeli chodzi o transport. Przewóz paliw odbywa się za pomocą różnego rodzaju wyspecjalizowanych pojazdów – cystern. Najczęściej spotkać można zespoły pojazdów, czyli ciągnik siodłowy i naczepę. Na mniejszą skalę wykorzystywane są również pojazdy bez naczep z zamontowanym zbiornikiem na paliwo.  
transport cysternami adr

Cysterna zanim zostanie dopuszczona do ruchu musi spełnić restrykcyjne normy. Wszystko ze względu na transportowane towary. Ma to związek z bezpieczeństwem transportowanych produktów w przypadku towarów innych niż niebezpieczne oraz ludzi, mienia i środowiska, które w razie wypadku mogłoby ucierpieć w przypadku transportu towarów niebezpiecznych. W związku z tym cysterna musi spełniać wszelkie normy wytrzymałościowe, dotyczące konstrukcji, materiały wykorzystane do stworzenia konstrukcji i ciśnienia jakie może w niej panować.

Ponadto pojazd musi zostać odpowiednio oznakowany przed transportem, musi posiadać zgodne z prawem o ruchu drogowym ważne badania okresowe. Paliwa mogą być wtłaczane do cysterny metodą ciśnieniową od góry i od dołu. Istotnym czynnikiem jest również – w trakcie załadunku – pozostawienie odpowiedniej przestrzeni w cysternie, która przy ewentualnych zmianach temperatury będzie rekompensowała rozszerzający ładunek.

Osoba przewożąca taki ładunek musi mieć odpowiednie uprawnienia. Wszelkie informacje na temat uprawnień można znaleźć w umowie ADR. Poza odpowiednimi kwalifikacjami kierowca musi również posiadać wymagane dokumenty przewozowe zezwolenia oraz świadectwa.

Czym transportujemy:

Firma LAD Transport ma do dyspozycji szereg pojazdów – cystern do transportu. Są to cysterny 1-komorowe, 2-komorowe, 5-komorowe, cysterny z kompresorem o różnych ładownościach od 12 do 45 tysięcy litrów w zależności od zapotrzebowania i przewożonej substancji. Nasza flota napędzana jest przez ciągniki siodłowe spełniające normy EURO 5 i 6. Cysterny są zawsze przygotowane do jazdy, w pełni sprawne i wyposażone w zalegalizowany sprzęt pomiarowy. Każdy pojazd posiada nadajnik GPS w celu monitorowania trasy pojazdu.

Kierowcy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ADR, posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Kwalifikacje pracowników potwierdzone są certyfikatami.

Zapraszamy do formularza w celu wyceny transportu lub podstrony kontakt, gdzie znajdą państwo wszystkie niezbędne informacje . Zapewniamy odpowiednią obsługę od momentu otrzymania zapytania po zakończenie transportu.
Ikona - grafika

Skorzystaj z usługi transportu międzynarodowego LAD Transport

Nasze usługi realizujemy na terenie całej Unii Europejskiej. W oparciu o przepisy obowiązujące na terenie UE, ze szczególną dbałością. Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści na podstawie wywiadu z klientem przygotują szczegółową ofertę. Skorzystaj z formularza wyceny lub zadzwoń czy napisz bezpośrednio do nas.

Transport na miarę Twoich oczekiwań!

Jeśli szukasz rzetelnej firmy transportowej, którą wyróżnia profesjonalizm – świetnie trafiłeś! Nasi kierowcy posiadają wieloletnie doświadczenie, niezbędne uprawnienia i umiejętności sprzyjające realizacji zleceń.
Dysponujemy flotą przystosowaną do transportu różnego typu ładunków, a także ładunków ADR. Wszystko to sprawia, że gwarantujemy pełne bezpieczeństwo przewozów.

Transport i spedycja drogowa:

Transport i spedycja morska, kolejowa i lotnicza:

Transport i spedycja ekspresowa do 3,5 tony:

Transport i spedycja ADR, cysterny: